Project Description

Opdracht:

De gemeente Rotterdam helpt werkzoekenden met vacatures, trainingen en werkervaringsplekken. Wie geen baan en te weinig geld om rond te komen heeft kan een uitkering aanvragen. Maar een uitkering is volgens de gemeente Rotterdam tijdelijk; de werkzoekende volgt een traject naar werk of levert een tegenprestatie (vrijwilligerswerk, scholing of een maatschappelijk nuttige activiteit). Zo streeft het cluster Werk & Inkomen naar één doel: samen zorgen dat iedere Rotterdammer die kan werken een baan heeft.

Afgelopen jaren is er veel verandert binnen de gemeente op het gebied van werk en inkomen. Zo zijn verschillende afdelingen nu samengebracht onder één cluster, is er een nieuwe aanpak en is het beleid aangepast.

Milo maakte in opdracht van studio Bilder vier animaties die de aanpak van Werk & Inkomen laat zien aan alle medewerkers aan de hand van drie belangrijke vragen; wat doen we, hoe doen we dat en voor wie doen we dat?

Credits:

Productie: Studio Bilder
Tekst: Vincent van Bruchem/Bruchs
Concept & animatie: Milo
Audio: AnyColourYouLike